Tarieven Privacy info

 •  voor de particuliere markt
 • Kinesiologie of magneetveld consult van 30 minuten
 • zomerkorting !! € 42-
 • (normaal € 64,50,-)
 •  Kinesiogie consult 60 minuten nu zomerkorting € 82,50
 • (normaal  van €127- )
 • Wij hanteren nu een zomerkorting voor onze particuliere cliënten
 • Uitsluitend coaching valt niet onder kinesiolgie.
 • (voor coaching gelden er ook voor de particulier  andere tarieven.)
 • Het advies voor coaching  is om de eerst keer 3 uur af te nemen € 381-
 •  Coaching Zakelijke inclusief  €154 -per uur incl. 21 % Btw
 • Skypeconsult van 30 minuten wordt ingekocht per 30 min; kosten bedragen op 1.50 euro per minuut plus voorbereidingstijd € 45,-
 • Skypeconsult van 30 minuten wordt ingekocht per 30 min; kosten bedragen op 2,15 euro per minuut plus voorbereidingstijd € 45,-.
 •  ZOOM/ online-consulten  30 minuten vanaf € 45,=.
 • Tien ritten kaarten: informeer bij ons secretariaat.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 • Voor een Extra aandacht coaching Traject hanteren wij andere tarieven.
 • Dit is een traject dat we ook wel ons VIP Traject noemen omdat jij
 • meer tijd aandacht en ruimte krijgt tussen de coaching- trajecten,  middels  Whats- App en Coach- calls contact gezien dit maatwerk, is raden wij aan, om een plan op te stellen met ons om precies het matwerk te leveren waar jij aan toe bent.

tarievenLVNT Vergoedingenlijst voor therapeuten 2023 nhDe consulten worden vergoed door de meeste verzekeraars. Het is tevens mogelijk om in sommige gevallen via de collectieve verzekering een Reïntegratie-Traject deels te bekostigen.

Uitzondering  op de vergoedingen zijn :

Klankschaal sessies, deze  worden niet vergoedt door de verzekeraar, evenals uitsluitend coaching.

(mocht je dit wel willen dan kan dat  omdat je dit nodig hebt als anti stress consult en dit combineert in samenwerking met kinesiologie consult,

neem dan contact op met jouw verzekering )

Ben je langdurig ziek of heb je speciale begeleiding nodig dan ben je op het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat je de juiste therapeutische steun krijgt waar nodig. Dat kan zijn persoonlijke coaching een PGB of een reintegratie-traject via de werkgever of begeleid wonen.

Wilt u meer weten, kijkt u dan even onder coaching, aangaande methodiek en vergoeding door de verzekeraar via natuurgeneeswijze of LVNT.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY EN UW ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult