Reïntegratie

Heres Consultancy biedt duurzame oplossingen voor werkgevers en werknemers. Door maatwerk zorgen we voor professioneel reïntegratie van zieke werknemers door een daadkrachtige aanpak.Door het herkennen en erkennen en coaching van de problematiek en het beter benutten van individueel talent levert het de werkgever een flexibele vitale organisatie op.

img1521816099(1)Voorbeelden van klachten die we goed kunnen behandelen zijn symptomen die voortkomen uit RSI en Burn-out.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
Veranderende organisaties en het inspringen op nieuwe ontwikkelingen kan ervoor zorgen dat een werknemer tussen wal en schip terecht raakt en daardoor minder het gevoel heeft op zijn plek te zitten.

Heres Consultancy biedt voor deze bedrijven trainingen aan, waarin we voorzien in een dienstverlening die gericht is op duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het arbeidsproces.Heres Consultancy realiseert dat door een unieke methode die ingaat op de kern van het probleem.Referenties

Ook adviseert en enthousiasmeert Heres Consultancy zodat werknemers beter zicht krijgen op hun talenten waardoor zij weer de energie krijgen om verder te gaan in de vernieuwingen en zicht krijgen op flexibele oplossingen.

Preventie wordt praktisch gemaakt door effectieve jobcoaching om de eventuele terugval te reduceren, intensieve coaching van de werknemer verschaft inzicht aangaande blokkades op de werkvloer. Hierdoor blijft de werknemer alert, heeft meer zelfkennis en self-supporting tools, ook op maatschappelijk sociaal niveau.

Plan van aanpak reïntegratie

 1. Training inzicht in de problematiek:
  • Sociaal Maatschappelijk
  • Job-coaching
  • Self-suporting tools
 2. Intergreren van belemmerende patronen door de neuro-associatieve coaching, neuro-emotionele integratie en aanverwante methodieken (voorwaarde voor blijvend succes).
 3. Preventie training vitaliteit (eendaagse training).
 4. Specifieke training gericht op specifiek fysieke klachten, eventueel samen met lotgenoten groep (synergie vergroot slagings rendement)!
 5. Waar nodig medicatie op natuurlijke basis
 6. Begeleiding werknemer in het terugkeer proces

Uiteraard is het zaak om zo snel waar mogelijk het risico te signaleren of een werknemer definitief zou kunnen uitvallen. De doelgerichte aanpak van Heres Consultancy is gericht de klachten niet door te laten woekeren. Dit wordt gedaan door de genoemde neuro-emotionele integratie en aanverwante methodieken zoals de NAC-integra reflexanalyse.

Tijdsduur
Job-coaching met een gemiddelde van 1 maand live ,bij een coaching van 2.5 uur per keer gedurende en half jaar .

Daar zit tevens een vidio- call sessie om de twee weken in om bij te sturen waar nodig en om de nodige zetjes in de rug te geven waar nodig..

Bij fysieke klachten, afhankelijk van de klacht en oorzaak, mag men rekenen op  vier tot zes weken waarbij er na 3 weken resultaat wordt geboekt.

Het is aan te raden aangaande het aantal af te nemen interventies af te stemmen met Heres Consultancy, omdat elke persoon uniek is; wel kunnen we af gaan op een gemiddelde van 4 tot 7 interventies per cliënt. In dit traject raden wij ook aan om een trainingsdag te plannen met lotgenoten. Het is gebleken dat het een stimulerend effect kan hebben aangezien wij dan het raamwerk geven en de cliënt kan daar eventueel een buddy opdoen.

Praktische zaken
Wij kunnen in samenwerking met andere bureaus voor u nagaan of u in aanmerking komt voor subsidies. Wij zijn aangesloten bij de vakvereniging LVNG. Vraagt u gerust informatie bij ons secretariaat op welke basis u in aanmerking zou kunnen komen voor een vergoeding bij uw ziektenkostenverzekeraar.

Advies Reïntegratie
Tevens kunt u ons advies vragen voor degene die hun reintegratie zelf willen regelen en een IRO via ons willen aanvragen. Het is sinds 2004 mogelijk om zelf je reintegratie bureau uit te zoeken. U kunt samen met ons een plan van aanpak uit werken, wij helpen je graag op weg om echt kansen te creeeren.
Heresconsultancy is een netwerkorganisatie, als je bij ons een reïntegratie traject volgt hebben wij een job – coach voor je op maat.


Nieuwe info aangaande ziekteverzuim:
Landelijk gemiddelde ziekteverzuim is 4.8%

Nederlandse werknemers hebben gemiddeld een ziekteverzuim van 4,8%. Dat blijkt uit verzuimcijfers van het CBS. Werknemers tussen de 55 en 65 jaar hebben een hoger verzuim: 6,2%. Zij melden zich minder vaak ziek, maar als ze het doen duurt het herstel langer. Niet-westerse allochtonen verzuimen meer dan autochtonen: 4,5% om 3,9%. Het hogere verzuim onder allochtonen heeft niet te maken met het zware en onderbetaalde werk dat zij traditioneel geacht worden te doen. Van de werknemers die jaarlijks minder dan 30.000 euro verdienen is het verzuimpercentage lager dan de groep die tussen de 30.000 en 40.000 euro verdient: 4,1% om 4,6%.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) heeft drie verklaringen voor het hogere verzuimpercentage van allochtonen. Ten eerste zijn zij gevoeliger voor chronische aandoeningen. Ten tweede hangt verzuim samen met de gezinssituatie en vooral werknemers met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond leven vaker in gebroken gezinnen. Ten derde hebben allochtonen te maken met slechtere arbeidsomstandigheden en worden ze vaker geconfronteerd met ongewenst gedrag. Werknemers hebben er belang bij het verzuim terug te dringen. Een daling van het ziekteveruim met 0,1% scheelt de Nederlandse werkgevers bijna 9 miljoen euro per week.
Bron: MKBnet.nl