Intervisie

1966640_10152105290138183_366018222_oDoor intervisie van het desbetreffende bedrijf met daar aan gekoppelde training en coaching worden de voorwaarden geschapen voor een vitale organisatie met vitale mensen die vanuit hun kracht en autonomiteit de organisatie steunen en toch scherp blijven.

Waar denken we aan bij intervisie?
De intervisie kan zich op vele terreinen afspelen vraagstukken zoals:

  • Zijn de managers voldoende ingesteld op de wijzigingen in de maatschappij (economie en werkdruk, andere culturen)?
  • Hoe staat het met de onderlinge communicatie: top down en bottom up? Hoort u wat er écht speelt in uw organisatie? Durven uw werknemers open feedback te geven en kunt u daarmee omgaan?
  • Hoe gezond / ongezond is uw organisatie, en hoe kunt u uw eigen mensen opleiden om die gezond te houden?

Doelstelling van de training en intervisie

  • De probleempunten in de organisatie bloot leggen: onbesproken pijnpunten komen aan de orde tijdens de training. Deze worden – met respect voor vertrouwelijkheid  – bespreekbaar gemaakt.
  • Stimuleren van autonoom denkgedrag, resulterend in excellente, trigger-loze communicatie en het verantwoording nemen voor jouw gevoel en gedrag. Weten wat van jou is en van de ander.
  • Het creëren van een organisatie met medewerkers die weten wat ze doen, waarom ze het moeten doen en hoe ze het moeten doen. Van curatief naar preventief, kortom een zelfsturende organisatie.

Hoe gaat het een en ander in zijn werk?
Via een quickscan zoeken wij naar effectieve aanknopingspunten voor actie en trainingsprofielen. Dan doen wij een onderzoek naar de pijnpunten in de organisatie. Dat kan verzuim zijn, demotivatie, slecht presteren, of juist goed presteren, maar de sfeer in het bedrijf laat te wensen over, of men wil wel maar kan niet (weerstand-onkunde). Uiteraard wordt naar de organisatie gekeken en de leiderschapstijlen. Uit het totaalbeeld destilleren we wat in de organisatie speelt en de organisaties pecifieke oorzaken.

Voor een snel resultaat is het van belang dat het team dat het slechtst presteert als eerste d.m.v. individuele coaching wordt begeleidt. Daarna volgt meestal een bedrijfstraining. Door deze intervisie gekoppeld aan training en persoonlijke coaching wordt er een ijzersterk concept gevormd, op maat gemaakt en is geschreven op uw organisatie op uw mensen.

Uit de analyse worden er afspraken gemaakt hoe lang de training gaat duren. Uiteraard wordt er gekeken naar het budget wat mogelijk is. Tevens wordt er gekeken hoe vitaal de organisatie is.

img1461058756Er wordt altijd een blok vitaliteitskunde toegevoegd aan de trainingen
Het verbazingwekkende is dat dat de medewerkers nog het meest inspireert, en dat men dat vaak noemt als meerwaarde van de intervisie en de coaching het gevoel de macht en de kracht bij zich zelf te kunnen ervaren zichzelf te herkennen te kunnen veranderen en de ander op een motiverende manier te bezien en tegemoet te treden!